สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มาเยี่ยมชม และติดตามการสอบเข้ารับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยมี นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้การสอบเข้ารับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)