เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย