เข้าร่วมโครงการ “บ่มเพาะนักเรียน 500+ students for Engineering Pathway” การอบรม Workshop รูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้การสนับสนุน นายณัฐกฤต สุธรรม นักเรียนชั้น ม.5/1 และ นายธนกฤต ทองเปลว นักเรียนชั้น ม.5/5 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมโครงการ “บ่มเพาะนักเรียน 500+ students for Engineering Pathway” การอบรม Workshop รูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 วัน เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมต่อยอดความรู้ของนักเรียน  ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน AIoT คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ-ทหารลาดกระบัง รวมกับสถาบันพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม iMAKE  โดยมี นางอรสา ศรีสันต์ เป็นครูผู้ดูแลนักเรียน ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา