เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจและชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนจากปลายทาง

  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจและชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนจากปลายทาง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลและรับฟังปัญหาในการเรียนออนไลน์ เพื่อนำมาวางแผนในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ณ บ้านนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา