แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าเทอม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ไม่มีนโยบายให้โอนเงินค่าเทอม