แสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ ใบไม้ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนางสมพร สินสมุทร เข้าแสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ ใบไม้ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย