แสดงศักยภาพทางด้านดนตรีสากล และทักษะอาชีพ ตลาดริมยม อำเภอกงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน และ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนร่วมแสดงศักยภาพทางด้านดนตรีสากล ให้กับผู้ที่มาเดินตลาดได้รับชม รับฟังตลอดงาน และออกร้าน “กล.ขนมไทยไฮโซ” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต โดยตลาดจะเปิดให้บริการทุกเสาร์แรกของต้นเดือน เวลา 16.00 – 21.00 น.  ณ ตลาดริมยม 2437 อ.กงไกรลาศ