โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมบริจาคน้ำดื่มโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาให้กับโรงพยาบาลกงไกรลาศ

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมบริจาคน้ำดื่มโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จำนวน 1,200 ขวด ที่ผลิตจากโรงกรองน้ำโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้กับโรงพยาบาลกงไกรลาศ เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลกงไกรลาศเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในอำเภอกงไกรลาศ