โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและร่วมทำบุญเพื่อก่อสร้างอุโบสถวัดศรีเมือง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและร่วมทำบุญเพื่อก่อสร้างอุโบสถวัดศรีเมือง ณ วัดศรีเมือง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย