พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564