แผนดำเนินงานประจำปี 2565


แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565

แผนปฏิบัติการประจำปี-2565-ฉบับอนุมัติแล้ว


แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

แผนปฏิบัติการ-ประจำปีการศึกษา-2564-1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2565

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา-ปีการศึกษา-2562-2565